Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WERNAL TRANS
 
PKT 1
Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej w umowie.
 
PKT 2
Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 
PKT 3
W przypadku awarii auta, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.
 
PKT 4
W przypadku przewozów, przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
1.) Z błędnych lub niepełnych informacji pasażera,
2.)Z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym miejscu( około 15 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.
 
PKT 5
Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 
PKT 6
Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
1.)jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
2.)nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”,
3.)zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
4.)nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic,
5.)nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy;

PKT 7
Trasę przejazdu układa Przewoźnik
 
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
PKT 1
Pasażer jest zobowiązany do:
1.)posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
2.)punktualnego przybycia na miejsce odjazdu auta. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
3.)stosowania się do zaleceń kierowcy.

PKT 2
Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 
PKT 3
Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w aucie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem auta.
 
PKT 4
Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

PKT 5
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie w okresie do 2 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji

BAGAŻE
1.)Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 40zł lub 10 euro. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.

2.)Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.

3.)Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
PKT 1.) W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
 
PKT 2.) Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
 
PKT 3.) Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób wykonywanych przez Przewoźnika WERNAL TRANS.
 
PKT 4.) Postanowienia regulaminu stosuje się do przewozów osób wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Firmy WERNAL TRANS
Copyright (c)2015 My Company, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 1921
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem